Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

Αν ζούσε θα γινόταν 88 ετών σήμερα.

 Η ΑΓΝΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ