Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΤΟΥ 2008

ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΞΕΧΝΑΜΕ


Η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή του 2007 
(19 Σεπτεμβρίου 2007 – 7 Οκτωβρίου 2009)


Η αρχική  σύνθεση (19 Σεπτεμβρίου 2007 –  6 Ιανουαρίου του 2009) 
 της Κυβέρνησης είχε ως εξής:   https://el.wikipedia.org/