Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Παρθενώνας 1984, αποκατάσταση

Η πρώτη σωστική επέμβαση στον Παρθενώνα 
32 χρόνια πριν.

όρθιος ο Μανόλης Κορρές